Strategier inom Roulette

Hur ska du lägga upp strategin om du vill spela roulette på ett mer planerat sätt?
Det finns några klassiska metoder som fungerar mer eller mindre bra:

 • Martingale-metoden
 • Den omvända Martingale-metoden
 • D’Alemberts metod
 • Fibonacci-metoden

Gemensamt för all är att du kan vinna bra med pengar kortsiktigt, men i längden förklorar du alltid. Så inse när du ska sluta. Du bör också hitta ett bord där skillnaden mellan lägsta och högsta tillåtna insats är så stor som möjligt.

Roulette

Martingale-metoden

Antagligen världens mest använda spelsätt, den sk nybörjarmetoden. Fördubbla din insats varje du förlorar. När du vinner. starta om från början.
Exempel: 1 – 2 – 4 – 8 -16 – 32 – 64 – 128 = VINST. 1 – 2 – 4 osv…

Den omvända Martingale-metoden

Här gör du tvärtom. Så länge du inte vinner satsar du 1, när du vinner dubblar du:
Exempel: 1 – 1 – 1 – 1 = VINST, 2 = VINST, 4 = VINST
Så länge du inte vinner minimerar du förlusten, men när du vinner gäller det att stoppa i tid, annars förlorar du alla pengar.

D’Alemberts metod

En lite säkrare metod. Öka med 1 när du förlorar, minska med 1 när du vinner. Ifall spelet ger dig lika många vinster som förluster kommer du att gå med vinst.
Exempel: Du börjar med insatsen 5 och förlorar. Så du satsar 6 och förlorar igen. Du satsar 7 och VINNER. Alltså minskar du till 6. Du VINNER IGEN och lämnar spelet. Du vann lika många spel som du förlorade men går hem med en vinst: -5 -6 +7 +6 = +2

Fibonacci-metoden

Det här bygger på den berömda matematiska sekvensen, dvs slå ihop dina två tidigare insatser när du gör din nya: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 – 377 och så vidare….
När du vinner, gå tillbaka två steg i sekvensen och satsa den summan
Exempel:

 • Satsa på svart $3 — förlust
 • Satsa på svart $3 — förlust
 • Satsa på svart $6 — förlust
 • Satsa på svart $9 — förlust
 • Satsa på svart $15 — VINST
 • Satsa på svart $6 — förlust
 • Satsa på svart $9 — VINST
 • Satsa på svart $3 — VINST
 • Satsa på svart $3 — VINST

– 3 – 3 – 6 – 9 + 15 – 6 + 9 + 3 +3 = +3
Du förlorade alltså fem gånger och vann bara fyra – ändå ligger du + 3

Fördelen med den här metoden är att du kan gå med vinst trots att du förlorat fler gånger än du vunnit, men liksom med den omvända Martingale-metoden gäller det att ta hem vinsten innan du förlorar allt.